X P X X P W    
  X X M O X H H X W
X N M S X L I X A X
X X N X E X X L   C
     

 

  projekt  
  POSLOVNI OBJEKT TRATA  
 
lokacija datum
trata, slovenija 2007-2010
 
površina tip
1080 m2 poslovni objekt

 

  projekt  
  MERCATOR POLJANE  
 
lokacija datum
ljubljana, slovenija 2006-2010
 
površina tip
2800 m2 trgovina

 

  projekt  
  POSLOVNE PISARNE  
 
lokacija datum
gradec, avstrija 2012
 
površina tip
2160 m2 poslovni objekt

 

  projekt  
  KOMPLEKS ČOPOVA 9  
 
lokacija datum
ljubljana, slovenija 2010-12
 
površina tip
8,696 m2 trgovina/hotel

 

  projekt  
  KOMPLEKS MERCEDES BENZ  
 
lokacija datum
jerevan, armenija 2010
 
površina tip
82,130 m2 javni objekt

 

  projekt  
  NATEČAJ ELES  
 
lokacija datum
ljubljana, slovenija 2010
 
površina tip
32,500 m2 poslovni objekt

 

  projekt  
  VRTNO MESTO K66  
 
lokacija datum
ljubljana, slovenija 2010
 
površina tip
32,800 m2 poslovno/stanovanjski

 

  projekt  
  NATEČAJ CUKRARNA  
 
lokacija datum
ljubljana, slovenija 2010
 
površina tip
59,148 m2 poslovni objekt

 

  projekt  
  POSLOVNI KOMPLEKS  
 
lokacija datum
benetke, marghera 2008-
 
površina tip
40,800 m2 poslovni objekt

 

  projekt  
  KOMPLEKS JAROSLAVSKA  
 
lokacija datum
moskva,rusija 2007-
 
površina tip
68,000 m2 mešano/šport

 

 

  projekt  
  NATEČAJ VILHARJEVA  
 
lokacija datum
ljubljana, slovenija 2007
 
površina tip
60,000 m2 poslovno/stanovanjski

 

  projekt  
  U2 STUDIO STOLP  
 
lokacija datum
dublin, irska 2003
 
površina tip
10,720 m2 poslovni objekt

 

  projekt  
  KOMPLEKS VIATOR  
 
lokacija datum
ljubljana, slovenija 2001
 
površina tip
164,076 m2 poslovni objekt

 

  projekt  
  NATEČAJ MASARYKOVA  
 
lokacija datum
ljubljana, slovenija 1999
 
površina tip
14,000 m2 poslovni objekt