lokacija Gora Skuta, Slovenija datum 2015 program bivak ( 8 ležišč ) naročnik PD Ljubljana Matica
površina 12 m2 cena - tip bivak status zgrajeno
Projekt v sodelovanju biroja OFIS arhitekti, PD Ljubljana Matica, AKT II, Harvard University in Freeaproved
Projekti v visokogorju predstavljajo poseben izziv arhitektom, statikom in oblikovalcem. Razmere, kot jih pogojujejo veter, sneg, nevarnost plazov, razgiban teren, sonce in viharji narekujejo posebne arhitekturne oblike in zasnove konstrukcije. Bivak je objekt, ki predstavlja prvinsko obliko, simbol zavetja. Oblikovanje narekuje skromnost, podrejenost funkciji, ki mora v minimalnem prostoru zagotavljati zavetje in prenočišče.
Avgusta 2015, ravno na dan, ko mineva 120 let od postavitve Aljaževega stolpa smo postavljali nov bivak na višini 2070m pod Skuto. Bivak je nadomestil prek 50 let staro zavetišče, ki so ga planinci znosili na goro in postavili na mesto, kjer stoji tudi sedanji. Bivak je zasnovan v okviru programa Šole za arhitekturo univerze Harvard iz Bostona, ZDA. Tam so ameriški študentje pod mentorstvom  Roka Omana in Špela Videčnik jeseni 2014 pripravili štirinajst zasnov bivaka v slovenskem visokogorju in izbrana je bila različica študentov Frederick Kim, Katie MacDonald in Erin Pellegrino, ki najbolje povzema karakter strmih dvokapnic in označuje številne tradicionalne lesene gradnje v slovenskih gorah. Finančna sredstva za izgradnjo so bila izbrana sponzorsko.
Bivak sestavljajo trije moduli. Prvi je namenjen vstopu, shrambi ter pripravi obroka. Drugi omogoča počitek ter prostor za druženje. Zadnji podest je namenjen izključno počitku. Bivak je bil predhodno v celoti sestavljen v delavnici pod vodstvom Boštjana Permeta. Nato razstavljen na tri module, ki so se ločeno transportirali s helikopterjem na goro. Postavitev bivaka je izvedla ekipa PD Ljubljana Matica pod vodstvom Matevža Jermana, helikopterske prevoze pa Slovenska vojska in ekipa Gorske reševalne službe-postaja Ljubljana. Čeprav je objekt majhen je bil iz vidika načrtovanja, logistike ter umestitve zahteven izziv za vse sodelujoče, večinoma strokovnjakov, ki imajo sicer izkušnje z gradnjami v bistveno večjih merilih. Vsekakor pa bo ta mali projekt vsem ostal v spominu in ohranil posebno mesto. Skoraj vsi udeleženci so sodelovali prostovoljno ter s spoštovanjem in ljubeznijo do visokogorja. Upamo, da bo bivak planincem ter vam, obiskovalcem dobro služil, da boste skrbni in da bo po vaših obiskih ostajal popoln kot na prvi dan postavitve.

 

  OFIS arhitekti
Rok Oman
Špela Videčnik
Janez Martinčič Andrej Gregorič
Janez Martinčič
Maria Della Mea
Vincenzo Roma
Andrea Capretti
Jade Manbodh
Sam Eadington